radiosakaru shēmas veidošana

atpakal

Taksometru firmas sakaru shēma izveidota sadalot taksometrus trīs maiņās vai brigādēs.
90. grupa izveidota kopējam visu taksometru izsaukumam.
91. grupa, 92. grupa un 93. grupa paredzēta atsevišķas maiņas izsaukšanai.
Pēc shēmas redzams, ka radiostacijas vienlaicīgi var tikt iedalītas vairākās grupās.
Nepieciešamības gadījumā individuālu taksometru izsaukšanu var atļaut tikai dispečeriem. Dispečera radiostacijai iespējams pieslēgt datoru no kura var kontrolēt automātiski taksometru statusu (brīvs, aizņemts, informāciju par rajonu u.t.t.) un veidot atsevišķas taksometru rindas pasūtījumu saņemšanai dažādos pilsētas rajonos. Atkarībā no izvēlētā radiostacijas modeļa iespējams veikt automātisku pasūtījumu adrešu nosūtīšanu taksometriem un pasūtījumu apstiprināšanu izmantojot teksta paziņojumus.