radiosakaru shēmas veidošana

atpakal

Masu pasākumu organizēšanas sakaru shēma izveidota, lai pasākuma koordinators no datora varētu operatīvi koordinēt pasākuma organizēšanā iesaistītos cilvēkus. Ar datora palīdzību koordinators var veikt darbinieku sadalīšanu grupās un vienlaikus darbinieki tiek arī informēti par to, kādi uzdevumi tam veicami šajā brīdī.

Pārējās grupas dinamiski veido pasākuma koordinēšanas centrā atkarībā no nepieciešamības.
Pēc shēmas redzams, ka radiostacijas vienlaicīgi var tikt iedalītas vairākās grupās.
Piemēram, nozīmējot radiostaciju Nr. 33 "Biļešu kontroles" grupā, tā tiks iesaistīta sarunās, ja izsauks kādu no sekojošām grupām - 90. grupu vai "Biļešu kontroles" grupu.