radiosakaru shēmas veidošana

atpakal
 

Būvfirmas sakaru shēma, Variants Nr.2 izveidota, lai būvdarbu vadītājs no datora varētu operatīvi koordinēt objekta celtniecībā iesaistītos cilvēkus. Ar datora palīdzību darba vadītājs var veikt darbinieku sadalīšanu grupās un vienlaikus darbinieki tiek arī informēti par to, kādi uzdevumi tam veicami šajā brīdī.

Šāda organizācija nodrošināta pateicoties dinamiskas pārgrupēšanas iespējai.
90. grupa izveidota kopējam visu firmas darbinieku radiostaciju izsaukumam.
Pārējās grupas dinamiski veido no dispečera darba vietas atkarībā no nepieciešamības.
Pēc shēmas redzams, ka radiostacijas vienlaicīgi var tikt iedalītas vairākās grupās.
Piemēram nozīmējot radiostaciju Nr. 35 "Pamatu betonēšanas" grupā tā tiks iesaistīta sarunās, ja izsauks kādu no sekojošām grupām - 90. grupu vai "Pamatu betonēšanas" grupu.