radiosakaru shēmas veidošana

atpakal

Būvfirmas sakaru shēma. Variants Nr.1 izveidota sadalot darbiniekus trīs grupās pēc darbinieku nodarbošanās.

90. grupa izveidota kopējam visu firmas darbinieku radiostaciju izsaukumam.
91. grupa un 92. grupa izveidota brigāžu darba organizēšanai.
93. grupa paredzēta materiālu piegādātāju vadīšanai un koordinēšanai.

Pēc shēmas redzams, ka radiostacijas vienlaicīgi var tikt iedalītas vairākās grupās.
Piemēram radiostacija Nr. 31 tiks iesaistīta sarunās, ja tiks izsaukta kāda no sekojošām grupām - 90. grupa vai 92. grupa.
Nepieciešamības gadījumā radiostacijām 22 -24 un 32 - 34 var atļaut tikai grupu sarunas.