radiosakaru shēmas veidošana

atpakal

Autopārvadājumu firmas sakaru shēma izveidota sadalot darbiniekus trīs grupās pēc darbinieku nodarbošanās.
90. grupa izveidota kopējam visu firmas darbinieku radiostaciju izsaukumam.
91. grupa izdalīta kurjeru pasta darbam.
92. grupa izveidota pasažieru pārvadājumu organizēšanai.
93. grupa paredzēta automobiļu tehniskās apkopes izsaukšanai un organizēšanai.
Pēc shēmas redzams, ka radiostacijas vienlaicīgi var tikt iedalītas vairākās grupās.
Piemēram radiostacija Nr. 31 tiks iesaistīta sarunās, ja tiks izsaukta kāda no sekojošām grupām - 90. grupa vai 92. grupa.
Nepieciešamības gadījumā radiostacijām 21 -23 un 31 - 32 var atļaut tikai grupu sarunas.