radiosakaru shēmas veidošana

atpakal
 

Apsardzes kompānijas sakaru shēma izveidota sadalot darbiniekus piecās grupās pēc to uzdevumiem.

90. grupa izveidota kopējam visu apsardes firmas radiostaciju izsaukumam.

91. grupa izdalīta 1. objekta apsardzei.

92. grupa izveidota 2. objekta apsardzei.

93. grupa paredzēta kopīgai mobilo vienību izsaukšanai.

94. grupa izveidota kopējai maiņas priekšnieku un bāzes radiostacijas izsaukšanai.

Pēc shēmas redzams, ka radiostacijas vienlaicīgi var tikt iedalītas vairākās grupās. Piemēram radiostacija Nr.31 tiks iesaistīta sarunās, ja tiks izsaukta kāda no sekojošām grupām - 90.grupa, 92. grupa un 94. grupa. Nepieciešamības gadijumā radiostacijām 22 -24 un 32 - 34 var atļaut tikai grupu sarunas.