par firmu  
radiosakaru tīkls
tīkla pakalpojumi
sakaru pārklājumi
radiosakaru shēmas veidošana
tīkla izmantojamās radiostacijas
trunking - kas tas ir?
trunking priekšrocības
   
     
 
 
Galvena lappuseKrievu valoda

 


Radiosakaru sistēmas, kurās izmantota "Trunking" tehnoloģija, tika izstrādātas un ieviestas pieaugot radiosakaru abonentu skaitam un to prasībām pēc vairāk un kvalitatīvākiem pakalpojumiem. "Trunking" tehnoloģijas izmantošana radiosakaru sistēmās atļauj apkalpot daudzreiz lielāku abonentu skaitu salīdzinājumā ar konvenciālām radiosakaru sistēmām.

Plaši pazīstamām konvenciālām radiosakaru sistēmām katrai lietotāju grupai (visbiežāk uzņēmumam) tiek izdalīts kopējs sakaru kanāls. Ja kāda no radiostacijām raida šajā sakaru kanālā, citām radiostacijām sakari uz šā kanāla nav iespējami.

"Trunking" sistēmas darbības princips ir automātiska brīvu radiosakaru kanālu izdalīšana sistēmas abonentiem. Veicot izsaukumu radiostacija automātiski noraida savu un izsaucamā abonenta(u) numuru centrālajam kontrolierim, un tas dod komandu visiem sarunā iesaistāmajiem abonentiem pārslēgties uz šai sarunai izdalītu kanālu. Citiem tīkla abonentiem nav iespējams patvaļīgi pārslēgties uz citu kanālu un noklausīties citu sarunas, kā tas ir iespējams konvenciālā radiosakaru sistēmā.

Kanālu komutācija nodrošina vienam uzņēmumam vairākas sarunas vienlaicīgi. Konvenciālās radiosakaru sistēmās iespējami radiosakari, ja kanāla noslodze nepārsniedz 15% – 20%. Trunking sistēmās šāda sakaru kvalitāte tiek nodrošināta pie 90% - 98% kanālu noslodzes, kas ir pamatā frekvenču resursu ekonomijai. Ņemot vērā sistēmas iespēju apkalpot lielu abonentu skaitu (līdz 700 000) tās bloki tiek izstrādāti augstākā profesionālā līmenī nepalielinot infrastruktūras izmaksas uz abonentu.

Šāda tipa sistēmas nav ekonomiski izdevīgi iegādāties un ekspluatēt vienam uzņēmumiem, ja abonentu skaits ir neliels un nav iespējams optimāls noslogojums.

"Trunking" sistēmas nodrošina dažādu uzņēmumu neatkarīgu darbību sistēmas ietvaros un iespēju izveidot katram uzņēmumam savu specifisku sakaru shēmu.