par firmu  
radiosakaru tīkls
tīkla pakalpojumi
sakaru pārklājumi
radiosakaru shēmas veidošana
tīkla izmantojamās radiostacijas
trunking - kas tas ir?
trunking priekšrocības
   
     
 
 
Galvena lappuseKrievu valoda

 


Radiosakaru pakalpojumu izmaksas mēnesī
vienai radiostacijai - 34.72 EUR

Cenas norādītas ar 21% PVN

Norādītajās pakalpojumu izmaksās ir iekļauts
neierobežots sarunu apjoms individuālajiem un
grupas izsaukumiem, kā arī neierobežots
statusu paziņojumu skaits.

Veidojot uzņēmuma sakaru shēmu iespējams izvēlēties nepieciešamos tīkla pakalpojumus un servisus atbilstoši katra uzņēmuma darba specifikai.

 1. Grupu izsaukumi.
 2. Individuāli izsaukumi.
 3. Apziņošanas izsaukumi grupām.
 4. Dinamiska pārgrupēšana
 5. Starpšūnu individuāli izsaukumi.
 6. Telefona sarunas.
 7. Izsaukumu pāradresācija.
 8. Teksta paziņojumi.
 9. Datu pārraide.
 10. Rindas veidošana.
 11. Prioritātes izsaukumi.
 12. Trauksmes izsaukumi.
 13. Izsaukumu saņemšana prombūtnes laikā.
 14. Dispečera darba vietas organizēšana.
 15. Transporta kustības uzraudzība.
 16. Objektu vadība un kontrole no attāluma.


 1. Grupu izsaukumi. Tīklā iespējami operatīvi abonentu grupu izsaukumi, lai vienlaicīgi izsauktu vairākus abonentus. Izsaucamo abonentu skaits grupā nav ierobežots. Katrs abonents var būt definēts vairākās grupās, nodrošinot sakaru shēmas veidošanu grupas izsaukumiem vairākos hierarhijas līmeņos.


 2. Individuāli izsaukumi
  . Individuāli izsaukumi tiek organizēti starp diviem abonentiem, nodrošinot sarunas konfidencialitāti. Tāpat kā grupas izsaukumiem, individuālu izsaukumu gadījumā tiek nodrošināta iespēja izsaucošajam abonentam runāt negaidot izsauktā abonenta atbildi.


 3. Apziņošanas izsaukumi grupām.
  Ar apziņošanas grupas izsaukuma palīdzību iespējams izsaukt ļoti lielu abonentu grupu apziņošanas nolūkā ar aizliegumu izsauktajām radiostacijām atbildēt. Tādējādi tiek nodrošināts, ka abonentu nepārtrauks cits izsauktās grupas abonents.


 4. Dinamiska pārgrupēšana
  . Sistēma nodrošina dinamisku abonentu grupu veidošanu vai pārgrupēšanu. Ļoti efektīvi izmantot šo funkciju uzņēmumos, kuros var mainīties darbinieki un to skaits zināmu uzdevumu veikšanai. Dinamiskā pārgrupēšana dos iespēju uzņēmuma dispečerim vai sekretārei izveidot šādu grupu un nosaukt to veicamā uzdevuma vārdā, tādējādi uzdevumā iesaistītie darbinieki būs informēti par veicamo uzdevumu. Grupa varētu tikt izveidota kāda objekta apsardzei, kravas izkraušanai, utt.


 5. Starpšūnu individuāli izsaukumi
  . Individuāli izsaukumi iespējami arī starp abonentiem, kuri atrodās dažādu bāzes staciju darbības zonā. Sistēmas vadības aparatūra nepārtraukti kontrolē radiostaciju pārvietošanos un nekavējoši savienos ar izsaukto abonentu neatkarīgi no tā atrašanās vietas. Starpšūnu individuāla izsaukuma veikšana neatšķiras no individuāla izsaukuma.


 6. Telefona sarunas
  . Radiostacijas var veikt izsaukumus telefona tīklā un saņemt izsaukumus no tā. Savienojums ar telefonu tīklu tiek nodrošināts profesionāli. Zvanot uz telefonu, sistēma pārbauda vai abonents ir autorizēts izsaukuma veikšanai. Izsaucamais telefona numurs sistēmai tiek noraidīts ciparu formā ar kļūdu atlabošanu, kas novērš kļūdainu savienojumu iespēju. Katrai radiostacijai ir savs septiņu zīmju numurs telefona tīklā, kas nodrošina vienkāršu radiostaciju izsaukšanu no telefona tīkla.


 7. Izsaukumu pāradresācija
  . Tīkla abonentiem ir iespēja pāradresēt izsaukumus uz citu radiostaciju, abonentu grupu vai telefonu.

 8. Teksta paziņojumi
  . Atkarībā no izvēlētā radiostacijas tipa, starp radiostacijām ir iespējams nosūtīt teksta vai ciparu paziņojumus. Paziņojuma nosūtīšana salīdzinājumā ar balss izsaukumu nodrošina informācijas ātrāku un ekonomiskāku saņemšanu. Piemēram situācijā, kad kurjers atrodas pie klienta, lai nodotu sūtījumu, dispečers nosūta uz viņa mobīlo rāciju automašīnā sarakstu ar nākošo apmeklējumu adresēm un veicamajiam uzdevumiem.


 9. Datu pārraide
  . Ar modemu palīdzību iespējams veikt datu pārraidi starp radiostacijām pieslēgtiem datoriem, izmantojot tīkla sakaru kanālus.

 10. Rindas veidošana
  . Ja izsauktais abonents jau iesaistīts kādā sarunā, centrālais kontrolieris veidos rindu, lai nodrošinātu savienojumu tūlīt pēc abonenta sarunas beigām. 11. Prioritātes izsaukumi
  . Veicot izsaukumu, abonentam iespējams izvēlēties tās prioritātes līmeni ar kādu notiks savienojums. Izsaukumi ar augstāku prioritātes līmeni tiks apkalpoti pirmie. Sistēmas galvenais uzdevums ir savienojuma operativitāte. Tādēļ tā kontrolē sistēmas noslodzi, lai neveidotos rindas pat pilnas noslodzes gadījumā.


 12. Trauksmes izsaukumi
  . Trauksmes izsaukumi tiek izmantoti ārkārtējos gadījumos, lai abonenti tiktu apkalpoti nekavējoties arī gadījumā, ja kāds no abonentiem iesaistīts citā sarunā. 13. Izsaukumu saņemšana prombūtnes laikā
  . Ja radiostacija tikusi izsaukta abonentam klāt neesot, tā atgādinās par neatbildētajiem izsaukumiem.
 14. Dispečera darba vietas organizēšana
  . Pieslēdzot radiostaciju datoram, iespējams organizēt dispečera darba vietu, no kuras veikt tekstu nosūtīšanu radiostacijām. Teksta, statusa paziņojumu un informācijas par notikušiem izsaukumiem arhivēšana datora atmiņā.


 15. Transporta kustības uzraudzība
  . Pieslēdzot uzņēmuma radiostacijām GPS uztvērēju, iespējams attēlot uz kartes datora ekrānā automašīnu atrašanās vietu, pārvietošanās virzienu, ātrumu un citus parametrus. Iespējams ļoti efektīvi kontrolēt kravu pārvietošanos.


 16. Objektu vadība un kontrole no attāluma
  . Lai nosūtītu trauksmes informāciju no automašīnas, radiostaciju iespējams pievienot pie auto apsardzes signalizācijas, kā arī no citas radiostacijas vai dispečera nosūtīt komandu kāda agregāta ieslēgšanai vai atslēgšanai. Nepieciešamo komandu un paziņojumu skaita palielināšanai iespējams pieslēgt radiostacijai papildus kontrolieri.